1929 – “M. M.” the Mechanische Mensch (Mechanical Man) – P. Geerlviet Jr. (Dutch)

Source: Panorama, 17 September 1929

DE OPENING VAN DE 4e INTERNATIONALE RADIO-TENTOONSTELLING TE AMSTERDAM vond Dinsdag j.l. plaats. De heer P. Geervliet exposeert er zijn mechanischen mensch, die op alle vragen antwoord geeft.

THE OPENING OF THE 4th INTERNATIONAL RADIO EXHIBITION AMSTERDAM found Tuesday jl place. Mr P. Geervliet exhibits there are mechanischen man, who answers all questions.


Source: De Sumatra Post, 17 October 1929

DE OPENING VAN DE VIERDE INTERNATIONALE RADIOTENTOONSTELLING vond in het gebouw Bellevue te Amsterdam plaats. -V  l.n.r.
de heeren 1. Hoogboudt (secr. Ned. Bond van Radiohandelaren); 2. Ludert;
3. v. Seeters; 4. P. A. Euserink; 5. Steeps; 6. A. van Santen, (voorzitter
N.B.R.); 7. B. S. Engers (directeur der expositie); 8. Peereboom; 9. „M.
M." de mechanische mensch, welke geconstrueerd werd door; 10. P.
Geervliet Jr.; 11. Mr. A. J. da Costa, lid Radio Raad en 12. P. C.
                   Tolk, omroeper N.C.R.V.

THE OPENING OF THE FOURTH INTERNATIONAL RADIO SHOW was held at the Bellevue building in Amsterdam instead. V l.n.r.
Messrs. 1. Hoogboudt (secr. Ned. Association of Radio Operators) 2. Ludert;
3. v. Seeters 4. P. A. Euserink; 5. Steeps; 6. A. van Santen, (Chairman
N.B.R.) 7. B. S. Engers (director of the exhibition); 8. Peereboom; 9. "M.
M. "mechanical man, which was constructed by, 10. P.
Geervliet Jr.; 11. Mr. A. J. da Costa, Radio Council member and 12. P. C.
                    Interpreter, announcer N.C.R.V.Source: De Sumatra Post, 17 October 1929

HIJ SPREEKT, HIJ LACHT, HIJ ZINGT
— De radio-constructeur P. Geervliet Jr heeft een „mechanische mensch" vervaardigd, welke op de Amsterdamsche radiotentoonstelling, voor levendige conversatie zorg droeg. Mijnheer „M. M." geeft antwoord op alle vragen.

HE SPEAKS, HE LAUGHS, HE SINGS
– The radio manufacturer P. Geervliet Jr. has a "mechanical man" made​​, which in the Amsterdam radio show, for lively conversation cared. Mr. "MM" answers to all questions.


Tags: , , , , , , ,

This entry was posted on Friday, February 15th, 2013 at 2:20 pm and is filed under The Robots. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.